MK Team Treskes styrelse består av:

Ordf.            Fredrik Kruskopf  0570-802 11

Vice ordf.     Markus Andersson  070-333 59 62

Sekr.            Ingela Loberg  070-383 41 66

Vicesekr.            Thomas Persson 070-564 02 45

Kassör          Erik Ås  0570-129 19

Sammankallande för respektive sportgren är:

Rally           Magnus Östlund  070-559 24 02 

Folkrace      Anders Andersson  0570-322 73